Disclaimer. Of was het nu proclaimer?

Je hebt ze wellicht al vaak zien opduiken, en dat meestal helemaal onderaan een website: disclaimers. Of waren het nu proclaimers? De praktijk leert ons dat beide termen vaak door elkaar gebruik worden terwijl er wel degelijk een significant verschil is. Deze blog zet je alvast goed op weg en toont hoe dit een meerwaarde kan zijn voor jouw website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Bovenstaande tekst krijg je niet alleen te zien wanneer je jouw jas afgeeft bij een vestiaire. Online zijn deze vrijwaringsclausules in alle kleuren en vormen terug te vinden. Website-eigenaars proberen hierin hun aansprakelijkheid, vloeiend uit foutieve informatie, af te wijzen. 

In een disclaimer (to disclaim = afwijzen, verwerpen) neem je afstand van alle gevolgen die kunnen voorkomen uit fouten of onjuiste informatie die op je website vermeld staat. "Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor..." is een vaak gebruikte openingszin die op zijn beurt gevolgd wordt door een zwaarwichtige tekst met een juridische ondertoon. Zo'n disclaimer schrikt vaak bezoekers af en wordt algemeen als erg klantonvriendelijk ervaren. Het lijkt dat er weinig moeite gedaan wordt om alle info zo correct mogelijk te houden waardoor ook het vertrouwen van de bezoekers vlug wegebt.

Wat is de (juridische) waarde van een disclaimer?

Eén van de hamvragen is natuurlijk het belang van dergelijke clausule. Een disclaimer is een eenzijdig document. Het is een mededeling of een aankondiging die je meestal helemaal onderaan jouw website plaatst. Het is echter geen overeenkomst en daardoor hebben disclaimers een twijfelachtige juridische waarde. Ook het feit dat disclaimers heel vaak onderaan in de footer verdwijnen werkt die twijfelachtigheid nog meer in de hand. Ook met een disclaimer moet je voldoen aan jouw wettelijke verantwoordelijkheden.

Is een disclaimer dan volledig overbodig? Neen. Op die manier waarschuw je alvast de gebruikers voor mogelijke fouten. Maar je doet ook niet meer dan dat. Wie zijn disclaimer toch wil gebruiken om zijn aansprakelijkheid te beperken, loopt het risico dat het juridisch toch niet aanvaard wordt en dat het vertrouwen in jouw website zal dalen. Een betere optie is het gebruik van een proclaimer.

Op naar een proclaimer!?

Wat dacht je van een bordje op evenementen: "Wij hebben er alles aan gedaan om het hier zo veilig mogelijk te maken. Mochten er toch onveilige zaken opduiken, dan kan je dit gerust melden aan de infobalie."? Zou dit niet veel professioneler overkomen dan een bordje waarop je vermeld dat je niet aansprakelijk bent voor gebeurtelijke ongevallen? Wel, dit is net wat een proclaimer doet. Een proclaimer (to proclaim = verkondigen) is de tegenhanger van een disclaimer. In plaats van je aansprakelijkheid af te wijzen, neem je hierin juist jouw verantwoordelijkheid op door het doen van beloftes. Een proclaimer geeft het gevoel aan jouw bezoekers dat ze op jou kunnen rekenen. Ze kunnen er op vertrouwen dat alles gedaan wordt om de info zo correct mogelijk  weer te geven.

Zijn fouten dan voor 100% uit te sluiten? Neen, maar in zo'n clausule doe je ook vooral de belofte om problemen zo vlot en zo goed mogelijk te behandelen en toon je meteen de weg naar het meldingspunt. Kijk natuurlijk wel uit met wat je vermeld in een proclaimer. Belofte maakt schuld. Wanneer je uiteindelijk nakomt wat je belooft krijg je ongetwijfeld tevreden bezoekers/burgers.

Mag een klassieke vrijwaringsclausule dan echt niet in een proclaimer?

Jawel, dergelijke clausule opnemen in een proclaimer mag zeker, maar beperk het zoveel mogelijk. Een proclaimer gaat uit van een belofte naar de klant om gegevens zo correct mogelijk te publiceren met daarnaast een kwaliteitsvolle service indien er toch iets onjuist zou blijken. In het geval je bijvoorbeeld hyperlinks en verwijzingen gebruikt naar websites van derden, dan kan je best in in de proclaimer verwerken dat je niet instaat voor de correctheid van de informatie op deze externe websites.

Is een proclaimer (of disclaimer) verplicht?

Neen, een proclaimer is niet verplicht, maar raden we wel aan. Je informeert de bezoekers van jouw website dat er fouten of verouderde informatie op de website kunnen staan. In een proclaimer geef je ook meteen mee hoe ze daarvan melding kunnen maken.

Voorbeeld proclaimer

Proclaimer - LCP template70,3 Kb(pdf)