Onze aanpak

Van opstart tot nazorg, van analyse tot helpdesk en van design tot security: de klant krijgt de support die nodig is.

1

Kick-off

De officiële aftrap van een project wordt gegeven tijdens een startvergadering met de projectleider en het webteam van de klant. Alle functionaliteiten en wensen qua design worden besproken. In overleg wordt een eerste retroplanning uitgetekend.

2

Analyse

LCP analyseert samen met de klant grondig de huidige website. Welke content scoort, wat is overbodig? We brengen de toptaken, de zoekopdrachten en het surfgedrag van de bezoekers in kaart.

3

Navigatie & structuur

Rekening houdend met de analyses en in overleg met de projectleider tekent de klant de navigatie en structuur voor de website uit.

4

Design

Met de input van de klant (huisstijl, navigatie, best practices) wordt een responsive design uitgewerkt. LCP werkt aan het design tot tevredenheid van de klant.

5

Implementatie & ontwikkeling

Het CMS wordt geïmplementeerd volgens de wensen van de klant. Er wordt een back-office opgezet en het design wordt omgezet naar code.

6

Opleiding

De projectleider plant gedurende het traject verschillende opleidingsmomenten in, voor administrators en redacteurs. Het CMS wordt toegelicht, en er worden tips gegeven rond toegankelijkheid, optimalisatie van de zoek, SEO en het creëren van webcontent.

7

Content toevoegen

Na de opleidingen kunnen de administrators en redacteurs de structuur uitzetten in het CMS en alle content aanmaken en aan elkaar koppelen.

8

Testen, finetunen & lanceren

De datum voor lancering wordt in overleg bepaald, en kan gedurende het traject bijgesteld worden volgens de wensen van de klant. Voor lancering testen en finetunen LCP en de klant de nieuwe website.

9

Support

Ook na lancering kan de klant een beroep blijven doen op de helpdesk en projectleider.