Single Digital Gateway: wat en hoe?

Nee, je volledige gemeentelijke website vertalen is niet nodig

De Single Digital Gateway is de Europese, digitale poort die burgers toegang moet geven tot informatie en procedures. De Europese Commissie vaardigde hierover eind 2018 een verordening uit. Informatie over producten en diensten in het Engels aanbieden, is één van de verplichtingen. Het portaal Your Europe zal deze informatie bundelen.  De lijst met producten die vallen onder de verordening staan opgesomd onder de rubriek '17 informatiebronnen'.

De verordening verplicht je níet om je volledige website te vertalen. Wat betekent de verordening dan wel voor lokale besturen?

De verordening verplicht je níet om je volledige website te vertalen

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontwikkelt een extra module in het Loket voor Lokale Besturen, waar generieke informatie over producten (zoals in de IPDC) verzameld én vertaald wordt. Via het loket kan je de producten die voor jouw bestuur afwijken van de standaard vertaald aanbieden bij Your Europe. Daarmee voldoe je aan de verordening.

Via het loket kan je de vertaalde producten aanbieden bij Your Europe

Wat zijn de deadlines? De informatie over producten binnen bepaalde thema’s moet tegen 12 december 2022 in het Engels aangeboden worden op Your Europe. Je kan je nu al inschrijven voor een infosessie van het ABB over de Single Digital Gateway en het loket. In het najaar volgen ook opleidingen.

Vanuit het loket zullen de producten ook doorstromen naar een nieuwe versie van de IPDC. Bij LCP onderzoeken we ondertussen hoe en tegen welke kostprijs we de koppeling tussen de IPDC en ons iCordis CMS kunnen vernieuwen. Zo blijven jullie producten op de website up-to-date. We houden jullie hierover op de hoogte.Meer weten?