Single Digital Gateway

Nee, je volledige gemeentelijke website vertalen is niet nodig

De Single Digital Gateway is de Europese, digitale poort die burgers toegang moet geven tot informatie en procedures. De Europese Commissie vaardigde hierover eind 2018 een verordening uit. Informatie over producten en diensten in het Engels aanbieden, is één van de verplichtingen. Het portaal Your Europe zal deze informatie bundelen.  De lijst met producten die vallen onder de verordening staan opgesomd onder de rubriek '17 informatiedomeinen'.

De verordening verplicht je níet om je volledige website te vertalen. Wat betekent de verordening dan wel voor lokale besturen?

De verordening verplicht je níet om je volledige website te vertalen

Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur ontwikkelde een Lokale Producten- en Dienstencataloguseen extra module in het Loket voor Lokale Besturen waar generieke informatie over producten (zoals in de IPDC) verzameld én vertaald wordt. Via het loket kan je de producten die voor jouw bestuur afwijken van de standaard vertaald aanbieden bij Your Europe. Daarmee voldoe je aan de verordening.

Via het loket kan je de vertaalde producten aanbieden bij Your Europe

Wat zijn de deadlines? De informatie over producten binnen bepaalde thema’s moet tegen 12 december 2022 in het Engels aangeboden worden op Your Europe

Vanuit het loket zullen de producten ook doorstromen naar een nieuwe versie van de IPDC. LCP vernieuwt dan de koppeling tussen het iCordis CMS en de IPDC. De koppeling blijft "1 richting": we importeren de (aangepaste) producten vanuit het IPDC. Producten die afwijken van de IPDC beheer je daarna enkel nog in het Loket voor Lokale Besturen.

De ontwikkelingskost voor deze nieuwe koppeling draag je niet alleen, maar wordt gedeeld onder alle LCP-klanten.


Meer weten?