Wat moet op je website staan?

Je website is een afspiegeling van je organisatie. Je wil dat deze aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. 

Over je organisatie

Op je website moet je de gegevens van je organisatie duidelijk vermelden. Het gaat om je naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en ondernemings- en btw-nummer. 

Je moet ook duidelijk maken hoe bezoekers je kunnen contacteren.

GDPR

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) zijn er een aantal verplichtingen bijgekomen. Enerzijds moet je een correcte cookie-oplossing (laten) uitwerken. LCP kan je hierbij helpen. De bezoeker van je website moet alle informatie krijgen, en eenvoudig enkel minimale of alle cookies kunnen aanvaarden. Zonder toestemming mag je geen analytische cookies laden. 

Verzamel je op jouw website ook andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld via een formulier? Dan moet je in een privacyverklaring uitschrijven hoe je die gegevens bijhoudt en verwerkt. 

Toegankelijkheid

Er is een Europese richtlijn over de toegankelijkheid van overheidswebsites. LCP zorgt ervoor dat jouw website technisch aan de vereisten voldoet. Ook als redacteur heb je verantwoordelijkheden. Je moet bijvoorbeeld een toegankelijkheidsverklaring publiceren. LCP biedt hiervoor een template aan.